Italian Trade Consulting > Firmast

Italian Trade Consulting (ITC) sündis vajadusest pakkuda Itaalia ettevõttetele ärikonsultatsiooni teenuseid ja jagada infot ning kontakte Eesti turu kohta.

Varasemalt tegeles sellega Itaalia Suursaatkonna juures asunud riigiasutus Itaalia Väliskaubanduse Instituut (ICE Tallinn), kuid seoses organistatsioonis toimunud struktuuriliste muudatustega suleti Tallinna kontor 2011. aastal.

Vajadus teenuste järele aga püsis ning seetõttu loodi 2012. aastal sarnaseid funktsioone täitev eraettevõte Italian Trade Consulting OÜ.

Tuginedes töökogemusele Itaalia Väliskaubanduse Instituudis ning õpingutele suulise tõlke magistris, pakub ITC lisaks tavapärasele ärikonsultatsioonile ka tõlketeenuseid nii itaalia kui inglise keelest - see on tihtipeale ärikohtumiste lahutamatuks osaks, kuid teenust on võimalik tellida ka eraldiseisvalt.